Feeds:
Entradas
Comentarios

faro da cultura

O suplemento cultural do Faro de Vigo, dirixido por Xosé Ramón Pena, elaborou un especial sobre Ramón Piñeiro no que aparecen dous artigos meus, recollidos tamén no suplemento Saberes do diario da Coruña La Opinión. Reproduzo o pequeno, que leva por título uns versos de Luís Pimentel.

O mar, o ceo, foron vencidos
por esta humilde e silenciosa chuvia.

Luís Pimentel

A estratexia do galeguismo liderada por Ramón Piñeiro levouse a cabo sobre un enorme feixe de pequenas cousas que de seu teñen unha relevancia limitada: unha conversa, a edición dun libro, unha conferencia, unha tertulia nun café, unha carta… Pero vistas baixo o prisma da estratexia adquiren unha dimensión que as eleva e as converte en accións transcendentais nun camiño como foi o da construción política de Galicia, todas xuntas formaron esa “humilde e silenciosa chuvia”.

O esforzo e a intelixencia dos homes de Galaxia conseguiu que os valores e ideais do galeguismo pasaran de estar defendidos por unha minoría para se converter no sentir da maioría social, e que cristalizaran construíndo o marco de xogo da política en Galicia. Conquista pola que hai que preocuparse para seguir manténdoa viva e real.

Cumpriuse polo tanto a aspiración primixenia do movemento galeguista, o recoñecemento político da nosa realidade, o primeiro obxectivo de calquera pobo, nación, país…

Pero isto non supón a fin do camiño, queda agora por diante un segundo obxectivo, o de empezar a contar no noso ámbito de relación como país. Esta segunda tarefa, a teima dos nosos días, consiste en facer que Galicia participe e inflúa no seu ámbito propio de relación, que sexa esa activa célula de universalidade que reclamaron os nosos devanceiros.

Posiblemente isto que digo supere as expectativas de moitos, e incluso algúns non cheguen a entendelo. Pero non hai presa, será como sempre, a chuvia fina irá caendo e un día chegará en que estas ideas se converterán nos ideais que constrúan unha nova realidade.

Xosé Ramón Rodríguez Polo

Profesor de Comunicación na Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, autor de Ramón Piñeiro e a estratexia do galeguismo (Xerais, 2009) e O triunfo do galeguismo (Dykinson, 2009).

O suplemento Faro da Cultura está dispoñible aquí.

Ven de publicar o xornal Galicia Hoxe un texto meu no seu especial da Revista das Letras sobre Ramón Piñeiro.

A actualidade de Ramón Piñeiro

Algunhas das miñas reflexións poden resultar duras, pero están feitas desde o compromiso e o afecto. Non está na miña intención que ninguén se ofenda, só desexo que se lean sen prexuizos, co mesmo respeto e libertade coa que eu as teño escrito.

portada Ramón Piñeiro

Cando en 1963 un grupo de académicos galeguistas propuxo ó pleno da Real Academia Galega a celebración do Día das Letras, o galeguismo estaba inmerso nunha batalla pola construcción do futuro de Galicia e na súa proposta vían unha posibilidade máis de chegar á xente, de influír na opinión pública e promover o sentimento e o compromiso con Galicia. A primeira homenaxeada foi Rosalía Castro a gran poetisa do pobo, e ó ano seguinte, a pesares da prohibición que índa pesaba sobre el, adicouse á Daniel Castelao o máximo expoñente político do galeguismo co que se viña a evidenciar a vontade política latente naquelas actividades.

Neste ano a Real Academia Galega presidida por Xosé Ramón Barreiro convócanos arredor da figura de Ramón Piñeiro. Hoxe coma entón a elección do homenaxeado resulta paradigmática, precisamente nun momento en que o consenso social arredor da identidade parece quebrado.

Piñeiro representa o cambio de rumbo do movemento galeguista, “a nova orientación” como el mesmo lle chamou, que o levou á súa expansión social e ó seu éxito político.

Os galeguistas, nos anos cincuenta, se plantexaron construír o país de maneira integradora sobre os valores e ideais que defendían e por iso basearon a súa estratexia no nexo común de tódolos galegos, a cultura, para que a sociedade puidese asumir plenamente a súa identidade ó marxe de calquera presuposto político e ideolóxico. Conscientes, polas súas fondas conviccións democráticas, de que a conciencia galega debía de se manifestar de maneira libre, de acordo á pluralidade da mesma sociedade.

Como ben o expresou o mesmo Ramón Piñeiro xa en 1976:

… transformar o galeguismo na conciencia xenérica de Galicia e lograr así que a sociedade galega cree ela mesma as correntes políticas que dominan en Europa, que dominarán en España e que, inevitablemente, dominarán tamén na propia Galicia. O verdadeiramente importante non é que en Galicia haxa un partido galeguista; pola contra, o que importa é que, en lugar dun partido galeguista teñamos unha Galicia galeguista (…) E neso estamos. Esa foi a nosa longa e dura batalla de que lle falaba.

E continuaba:

E esa foi a nosa longa e dura batalla política: preparar unha conciencia galeguista capaz de actuar con eficacia política no futuro. No pasado, o galeguismo era un partido entre tódolos que actuaban en Galicia; no futuro, será un imperativo de tódolos partidos galegos. A maioría de idade política de Galicia consiste mesmamente en que deixe de existir un partido galeguista para que sexan galeguistas tódolos partidos.

E así foi, como explico e analizo nos meus libros, que conseguiron que os valores e ideais do galeguismo deixaran de ser defendidos por unha minoría para se converter no sentir da maioría social. E sobre esa conciencia social lograron que os principais partidos políticos construíran un acordo arredor da afirmación da nosa identidade e que as novas institucións autonómicas se fundaran sobre o compromiso con estes valores.

E para defender o seu proxecto e evitar a politización do galeguismo chegaron eles mesmos a participar nos diferentes partidos estatais nas primeiras eleccións galegas de 1981, ratificando co seu exemplo persoal que ningún partido político ostentaría a exclusividade do movemento. Co cal o patrimonio do galeguismo, a loita pola defensa da identidade e do recoñecemento político de Galicia, así como os sinais da nosa identidade pasaron a ser propiedade de toda a sociedade, e a atoparse fóra do debate político.

Todo esto deixou ós partidos nacionalistas sen o marchamo galeguista que moitos deles entendían que lles correspondía, e os levou a non aceitar o labor do galeguismo e a negar á figura de Ramón Piñeiro. Quizáis nesta actitude radique a actual quebra do consenso que os galeguistas alcanzaron nos anos da transición autonómica.

Hoxe froito do uso político da identidade e da ruptura do acordo político sobre o tema por parte dun goberno que se adxudicou a propiedade dalgo que non lles correspondía, a lingua tense convertido nun elemento de debate político e, desgraciadamente, social. Abríndose unha fenda que as recentes eleccións autonómicas viron a poñer de manifesto.

Estes días a Real Academia publicaba un comunicado do seu pleno dirixido ós partidos políticos e moi especialmente ó novo goberno, pero no meu entender chega tarde. Con todo o respeto e aprecio á institución e ás persoas que a forman, onde estaba o pleno cando se rachou o acordo político e o goberno actuou unilateralmente? Entón apenas alzouse a voz de Xosé Ramón Barreiro, que nos recordaba:

Que superemos sempre as discordias entre nós, que os que apostemos pola cultura galega saibamos que non estamos apostando por ningunha fórmula ideolóxica ou política; que defender o galego non é defender as teses de ningún partido; que defender a cultura galega é defender aquilo que constitúe a argamasa que nos une. (La Voz de Galicia, 16/5/2008).

Pero o mal xa está feito, e a irresponsabilidade do anterior goberno levounos a desandar parte do camiño andado polos galeguistas liderados por Ramón Piñeiro. Compre agora tornar sobre as súas pegadas e volver a recuperar á sociedade, gañar á opinión pública e restaurar o consenso, logo xa terá sentido recobrar o acordo político.

Galicia, a nosa identidade, é de todos nós, de tódolos galegos e non pertence a ningun partido. Esto foi o que conseguiu o galeguismo e esto é precisamente sobre o que neste Día das Letras temos que reflexionar. Por eso Ramón Piñeiro atópase hoxe, desgraciadamente, en plena vixencia

Xosé Ramón Rodríguez Polo

Profesor de Comunicación na Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, e autor de Ramón Piñeiro e a estratexia do galeguismo (Xerais, 2009) e O triunfo do galeguismo (Dykinson, 2009).

O especial pódese ler eiquí

Esa Europa miserable

 

Compartíamos mesa y mantel unos cuantos profesores de la Facultad y alguien, hablando de lo que fuera, dijo que había que aprender de la historia. El decano, uno de los asiduos de estas comidas, se giró al que lo había dicho y, con ese tono del que sabe de lo que habla, le espetó con ironía:

¿Aprender de la historia?, ¿para qué? Si lo divertido es repetirla.

He aprovechado un viaje relámpago a Jeréz para leer Maus, el cómic de Art Spiegelman por el que obtuvo un Pulitzer en 1992, y que me ha pasado mi colega Café Ultravioleta.

El cómic narra la experiencia de los judios en la II G.M. contada por boca un judío polaco superviviente de los campos de exterminio, padre del autor. Como en una fábula, o quizás recordándonos la granja de Orwell, representa con animales los diferentes grupos. Los judíos —principales víctimas de la ratonera en que se convirtió Polonia— aparecen representados por ratones, “maus” en alemán. 

Esta lectura se mezcla ahora con la noticia de la aprobación de una directiva europea que establece centros de internamiento o cárceles (art. 15) para aquellos ciudadanos de terceros países sin papeles. La directiva, aunque muchos se rasguen las vestiduras ahora, no hace otra cosa que ratificar las políticas que los diferentes gobiernos europeos vienen realizando con más o menos publicidad.

Esta semana pasada aparecía un nuevo número del periódico que hacen los alumnos de mi facultad de Fuenlabrada (URJC), Aula Sur. En él un profesor, a la pregunta de qué le parecía el proceso de Bolonia, afirmaba lo siguiente:

Como profesor veo un intento poco reflexionado de aplicar una fórmula docente ajena a la realidad de la universidad española. La aceptación sin debate de la reforma entraña un cierto papanatismo por parte de nuestros políticos, que asumen sin rechistar las propuestas que vienen de los burócratas de la Unión Europea

Muchas preguntas me asaltan ahora.

Pero se me ocurre que quizás, para no repetir la historia triste y miserable de esta vieja Europa, debamos cuestionar seriamente lo que nos proponen, aunque seamos pequeños y no muy influyentes como mi querida Irlanda.

Este final de curso está siendo tan estresante como el de cualquier alumno que tiene que enfrentarse a los exámenes de junio.

A pesar de ello, como siempre cuando termino, me hago muchas preguntas.

Quizás este año, después de algún experimento estilo Bolonia que he hecho, las preguntas se hayan agrandando.

¿Con qué se habrán quedado los alumnos?, ¿he sido capaz de sembrar en ellos la inquietud, la duda, la posibilidad de que las cosas sean diferentes…?

En el fondo, la pregunta que subyace es si soy la mejor persona que pueden tener delante, aunque sea sólo unas horas semanales.

Mi respuesta no es afirmativa.

Y espero que dentro de veinte o de cuarenta años, cuando esté al borde de la jubilación, siga pensando que soy un desastre y que me queda mucho por aprender para llegar a ser un buen profesor.

 

 

 

 

Dentro de unos días unos amigos terminan su licenciatura. Nos conocimos no hace mucho en el aula, y aquello terminó como el rosario de la aurora. Las clases eran reuniones, se hablaba de todo, no existía temario…

Muchos pensaban que estaba experimentando con ellos, otros decían que estaba estudiando sus comportamientos.

Yo me vi desbordado por un grupo exultante de futuros periodistas, y me pareció deshonesto ahogar todo aquello bajo la rigidez de un temario, aunque fuese de Opinión Pública. La riqueza y el dinamismo de aquel grupo se merecían algo diferente, romper las normas, aunque fuese por una vez.

Ellos eran gasolina, y yo llegaba con los bolsillos llenos de cajas de cerillas.

Fue una hoguera continua, como una enorme noche de San Juan danzando y saltando mil cacharelas.

Guardo el recuerdo de aquellas clases como un tatuaje, impreso en el alma.

No estaba estudiándoles,

              … ni experimentando con ellos…

 

                                                   … estaba aprendiendo.


Estaba dándole vueltas a mi primer post. Quería buscar algo interesante para abrir este blog y pensé que nada mejor que un buen final para un buen comienzo.

Este es el último artículo de Ryzard Kapuscinski, posiblemente el mejor reportero de las últimas décadas. Alguna vez afirmó que escribía para personas de cualquier lugar que fueran lo suficientemente jóvenes como para tener curiosidad por el mundo.

La primera vez que oí hablar de él fue por una alumna de primero que se extrañó de que no le conociera. Fue hará unos ocho años, y yo no era más que un doctorando bastante ocupado en su tesis.

Hoy, recordar a Kapuscinski, quizás sea la mejor manera de empezar.

 

La fuerza de la palabra escrita

 

¿La escritura puede hacer que algo cambie? Sí, lo creo profundamente. Sin esa fe no podría escribir. Desde luego soy conciente de todas las restricciones que nos ponen las circunstancias, las situaciones, la historia y el tiempo. Por ello mi fe, aunque profunda, no es absoluta, no es ciega.

Seguir leyendo »

Vamos allá

Bienvenidos a este viejo café.

Mi nuevo portátil mac, el recuerdo de los bohemios cafés de Montparnasse y unos versos de Vicente Aleixandre creo que pueden constituir una buena declaración de principios.

En cualquier caso vamos a intentarlo, a ver qué tal sale. Vamos, pues, allá.